Terms & Conditions

POLITICA DCNU POWER CU PRIVIRE LA PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Introducere

Ca orice societate comercială, DCNU Power prelucrează date personale. Protecția corespunzătoare a datelor cu caracter personal este un obiectiv important al DCNU Power srl, denumita in continuare DCNU Power.

Prezenta politica urmărește să sumarizeze abordarea DCNU Power ca operator în materia datelor cu caracter personal (“Politica”) și este adresată persoanelor fizice din afara organizației cu care DCNU Power vine in contact, inclusiv clienți si vizitatori ai site-ului DCNU Power, parteneri sau potențiali parteneri contractuali sau reprezentanți contractuali / legali, salariați ai partenerilor sau potențialilor parteneri contractuali (oricare, fiind denumit in continuare „dumneavoastră”).

Prezentul document urmărește, mai concret, să furnizeze următoarele informații:

(a) identitatea și datele de contact ale operatorului;

(b) datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor din cadrul DCNU Power;

(c) scopurile în care sunt prelucrate de DCNU Power date cu caracter personal, precum și temeiul juridic al prelucrării.


DCNU POWER, baterii si redresoare pentru stivuitoare © 2023